บริษัท ประมงไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ด้านประปาทุกประเภท อาทิ ท่อและอุปกรณ์พีวีซี ท่อพีอีเกษตร ท่อเหล็กประปา จึงได้รับความไว้ใจจากลูกค้าตลอดระยะเวลา 32ปีเสมอมา

อ่านเพิ่มเติม: ข้อมูลบริษัท