มาดูกันว่าความหนาของท่อพีวีซีแต่ล่ะชนิดคืออะไร

ชั้นท่อพีวีซี

ชั้นท่อพีวีซี เช่น ชั้น 5 ชั้น 8.5 ชั้น 13.5 บ่งบอกถึงการรับแรงดันของท่อนั้นๆ 
  • พีวีซี .5 จะรับแรงดันได้ 5กก.ต่อตารางเซนติเมตร
  • พีวีซี 8.5 จะรับแรงดันได้ 8.5กก.ต่อตารางเซนติเมตร
  • พีวีซี 13.5 จะรับแรงดันได้ 13.5กก.ต่อตารางเซนติเมตร
ทั้งหมดก่ขึ้นอยู่ผู้ใช้งานจะนำไปใช้งานให้ถูกต้องตามงานนั้น เช่นท่อระบายน้ำใช้ พีวีซี .5 ท่อประปาใช้ พีวีซี 13.5 เป็นต้น