Pipeline-ระบบประปา

ระบบประปา

เป็นระบบส่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคโดยมีท่อส่งน้ำไปยังจุดต่างๆในที่พักอาศัย เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว ฯลฯ ชนิดของท่อที่ใช้ได้แก่ ท่อพีวีซี(PVC),ท่อพีอี(HDPE)และท่อเหล็กกาวาไนซ์(Galvanize) แต่ท่อพีวีซีได้รับความนิยมสูงสุด เนื่องจากอายุการใช้งานนาน ราคาไม่แพง ต่อประกอบและซ่อมแซมได้ง่าย โดยท่อพีวีซีที่ใช้มีขนาด 1/2-1นิ้ว และควรใช้ท่อพีวีซีชั้นคุณภาพ 13.5 ซึ่งเหมาะสำหรับงานรับแรงดันสูง ที่เกิดจากการทำงานของปั้มน้ำ