ตำแหน่งงาน

1.พนักงานขาย 
 -ภาคใต้               2ตำแหน่ง
 -ภาคอีสาน           1ตำแหน่ง
 -ภาคตะวันออก     1ตำแหน่ง
 -กรุงเทพและปริมณฑล   1 ตำแหน่ง

หลายละเอียดการสมัครงาน


1.ประวัติส่วนตัว (RESUME)

2.รูปถ่ายขนาด หน้าตรง แต่งกายสุภาพ 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว

3.สำเนาใบรับรองการศึกษา 

4.สำเนาบัตรประชาชน

5.สำเนาทะเบียนบ้าน

6.สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร

7.สำเนาหนังสือการผ่านงานหรือฝึกงาน(ถ้ามี)

หมายเหตุ เอกสารดังกล่าวด้านบนต้องเซ็นต์สำเนาถูกต้อง

 
โทรสอบถามคุณ สุชาดา  02-416-8477 ต่อ 15 หรือติดต่อได้ด้วยตัวเอง

หรือส่ง Resume ได้ที่ E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.