PMT ร่วมสืบทอดประเพณีถือศีลกินเจอันยิ่งใหญ่
ระหว่างวันที่ 9ตุลาคม - 18 ตุลาคม 2561

      ชาวไทยยืดถือประเพณีอันดีงาม โดยเฉพาะในเรื่องของประเพณีการถือศีลกินเจ ซึ่งถือเป็นการชำระจิตใจให้ใสสะอาด PMT จึงถือเอาฤกษ์ดีจัดกิจกกรรม "PMT อิ่มบุญ สะอาดกาย สบายใจ" เพื่อเป็นสื่อกลางในการทำกิจกรรมดีๆระหว่าง PMT และประชาชนทุกท่านที่สนใจร่วมสืบทอดประเพณีกินเจร่วมกัน     จัดกิจกรรม เปิดโรงทานเจมหากุศล คัดสรรเมนูอาหารเจ เพื่อสุขภาพมาพร้อมเสริฟทุกท่าน ได้เต็มอิ่มกัน 2 มื้อในแต่ล่ะวันคือช่วงเช้า 7:30-8:30 และ ช่วงเที่ยง 12:00-13:00 เพื่อให้ทุกท่านได้ อิ่มบุญฟรี ตลอดเทศกาล

     PMT ได้เล็งเห็นถึงการสืบทอดประเพณีอันดีงามและเพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมมือถือศีลทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล จึ่งเพิ่มทางเลือกในการจัดสรรอาหารเจ สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะไปถือศีลกินเจกันที่ไหน ได้มีโอกาศอิ่มบุญร่วมกันกับ PMT และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมกันแบ่งปันความรักจากภายในองค์กรสู่สังคมภายนอก กับการจัดกิจกรรมครั้งนี้